Jdi na obsah Jdi na menu
 


O štěstí III

26. 12. 2007

Štěstí je především absence viny.

Henrik Ibsen

 

 

Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást. Sv. Augustin

 

 

Vrcholem toho, čeho jedinec může dosáhnout, je chvilkové a velmi omezené štěstí.

Ludwig Marcuse

 

 

Dlouhodobé štěstí se vytrácí už jen proto, že trvá dlouho.

 George Ch. Lichtenberg

 

Štěstí sotva zaznamenáme, když přijde, natož abychom si je mohli zajistit do budoucnosti.

Paul Courty

 

Štěstí se od neštěstí liší jen tím, že netrvá dlouho.

Gerhard Uhlenbruck

 

 

Podmínkami k dosažení štěstí jsou boj, námaha a vytrvalost.

Antoine de Saint-Exupéry

 

 

Tajemství štěstí spočívá v umění žít jako ostatní, a přece jinak než ostatní. Simone de Beauvoirová

 

 

Štěstí je jako sklo : jak snadno se rozbije !

nNěmecké přísloví

 

 

V životě existuje jen jedno štěstí: milovat a být milován.

George Sandová

 

 

Považujeme za nepopiratelnou pravdu, že všichni lidé byli stvořeni rovnocenní a byli obdařeni některými nezcizitelnými právy jako je právo na život, na svobodu a na štěstí.

Deklarace nezávislosti Spojených států amerických

 

 

Tajemství pokoje spočívá v tom, že štěstí nevyhlížíme.

Rabíndranáth Thákur

 

 

V tomto životě není nic zadarmo – i štěstí je třeba zaplatit.

Aldous Huxley

 

 

Štěstí je možná v tom, zda ještě dokážeme nad něčím žasnout.

Henri Duvernois

 

 

Štěstí je krajíc života namazaný marmeládou.

Al Bernstein

 

 

Štěstí je jako hodinový stroje

k: čím je jednodušší, tím méně se rozbíjí.

Nicolas de Chamfort

 

 

Každé štěstí je mistrovské dílo : sebemenší chybou se znehodnotí, sebemenší nedokonalostí se pokazí, sebemenší malicherností zhloupne.

Marguerite Yourcenarová

 

 

Štěstí je jako brýle. Hledáme je, a přitom je máme na nose.

 François Xavier Droz

 

 

Štěstí ztrácí svůj lesk, když ho nepovažujeme za dar, ale za něco, na co máme nárok.

Eugen Gürster

 

 

Nejsladší štěstí je to, které přichází, aniž bychom je hledali.

Etienne Thiaudière

 

 

Štěstí je alespoň jednou za den se ničeho nebát.

Liv Kortinová

 

 

Kdo honí štěstí, sám je štván.

Alois Jirásek

 

Existují dvě základní podmínky štěstí : za prvé snášet hloupost zlých a za druhé snášet zlobu hloupých.

Adolf N. Nowaczynski

 

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí !

John H. Newman

 

 

Kdo je šťastný, neměl by chtít být šťastnější.

Theodor Fontane

 

 

Se štěstím je to jako s pravdou : nemáme je, ale jsme v něm.

Theodor W. Adorno

 

 

Kdyby se člověk mohl štěstí naučit jako řemeslu, nenašel by takový mistr na světě místo, kam by se vešli všichni jeho učedníci.

Pablo Picasso

 

 

Štěstí je jako míč, za nímž běží dítě : jakmile ho dohoní, kopne do něj.  Anonym

 

Opravdové štěstí můžeme najít jen tehdy, když mezi námi a Bohem panuje vztah lásky.

Matka Tereza z Kalkaty

 

Rozumný tvor přirozeně touží po štěstí; nemůže tedy nechtít být nešťastný.

Sv. Tomáš Akvinský

 

 

Když říkáme, že pro člověka je přirozené toužit po štěstí, potvrzujeme tím také, že je přirozené, že jej dosud nedosáhl.

Josef Pieper

 

 

Štěstí je tichý host – všimneme si jej, až když odchází.

Adrien Decourcelle.

 

 

Každé štěstí má svůj rub: nikdy pořádně nevíme, kde začíná, a i kdybychom to zjistili, nikdy bychom nevěděli, kde skončí.

Geneviève Dormannová

 

 

Opravdu šťastný je ten člověk, kterému se žádného dne nepřihodí nic zlého. Eurípidés

 

 

Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnosti obdarovávat.

Klement Alexandrijský

 

 

Štěstí je vytříbený smysl pro vhodný okamžik a schopnost jej využít.

Samuel Goldwyn

 

 

O nikom nemůžeme říci, že byl šťastný, dokud nezemře a není pohřben. Ovidius

 

 

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová

 

 

Největším štěstím pro člověka je to, že může vykonat, co považuje za dobré a správné.

J. W. Goethe

 

 

Štěstí je jako mozaika – ale pokaždé nám nějaký kamínek chybí.

Bénigne Bossuet

 

 

Chceš-li šťastně žít, musíš si to zasloužit tím, že budeš ke všem laskavý, budeš plakat s plačícími, nebudeš závidět štěstí jiným lidem, všem budeš prokazovat dobro a nikomu neprovedeš nic zlého.

Sv. Jan Bosko

 

Je dobré pochopit své místo na světě, ale to je málo. Neboť ke štěstí je nutno pochopit i druhé…

František Kovařík

 

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný.

Blaise Pascal

 

 

Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.

 Wilhelm Raabe

 

 

Nechápu, jak je možné projít kolem stromu, a nebýt šťastný, že ho vidím, mluvit s někým, a nebýt šťastný, že ho miluji.

Fjodor M. Dostojevskij

 

 

Je těžké štěstí pokojně snášet. Ovidius

 

 

Největším štěstím je vyhrát milion. To si lidé myslí.

Wilhelm Mühs

 

Někdy se stane, že se na okamžik cítíme šťastni. Nepodléhejme panice – za chvíli to přejde.

Gesualdo Bufalino

 

Štěstí poznáme až ve zpětném zrcátku.

Hannelore Schrothová

 

 

Být šťastný po celý život ? To by žádný smrtelník nesnesl. To by bylo peklo na zemi.

G. B. Shaw

 

Štěstí nespočívá v tom, že po ničem netoužíme, ale v tom, že obdržíme to, po čem toužíme.

Choderos de Laclos

 

Štěstí smrtelníků je smrtelné.

Michel de Montaigne

 

 

Jediné štěstí, které máme, je, že milujeme Boha a víme, že on miluje nás.

Sv. Jan Maria Vianney

 

Šťastný jsem byl jen zřídka. jestliže všechny ty chvíle sečtu, nedopočítám se ani čtyřiadvaceti hodin.

Otto von Bismarck

 

Štěstí je jen provizorní stav, který nevěští nic dobrého.

 Giorgio de Chirico

 

 

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí.

Blaise Pascal

 

 

Štěstí je jako slunce

: usměje se na nás, ale pak zapadne.

 Iitalské přísloví

 

Co je to štěstí ? Malý každodenní úkol – musíme se o něj pravidelně starat, tak jako o zahradu.

Annabel Buffetová

Vyžadovat trvalé štěstí by bylo jako chytat měsíční svit do sítě a sluneční paprsky do řetězů.

Otto Leixner

 

Nikdy nepovažujte za šťastného toho, kdo je závislý na vnějších okolnostech. Seneca

 

 

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přicházejí pouze z našeho nitra.

Arthur Schopenhauer

 

 

Kdo si sám sobě vystačí a nic nepotřebuje, je šťastný.

Sv. Tomáš Akvinský

 

 

Najít štěstí ve svém nitru není snadné, ale najít je jinde je nemožné.

Nicolas de Chamfort

 

 

Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace.

Karl Friedrich von Weizsäcker

 

 

Je pravda, že vnější okolnosti mohou ke štěstí přispět. Avšak jeho podstata se nachází v rukou každého člověka.

Francis Bacon

 

 

Být šťastný znamená znát se a moc se sebe neděsit.

Walter Benjamin

 

 

Nejšťastnější je ten, kdo učiní šťastnými nejvíce lidí.

Denis Diderot

 

 

Chceš-li, aby lidé byli šťastní, nezahrnuj je dary, ale zbav je nějaké touhy. Epikúros

 

 

Proč nenacházíme štěstí ? Protože je hledáme tam, kde není – na vrcholu své existence, ve velké dálce. Ale ono se naopak nachází na klidném, stinném a dobře skrytém místě, na než, bohužel, dospějeme jen zřídka: v našem nitru. Joseph von Kapff-Essenther

 

 

Máme být vděčni těm, kdo nám darují štěstí. Jsou to obdivuhodní zahradníci, díky nimž naše duše vzkvétají.

Marcel Proust

 

 

Chceme-li být šťastni, musíme se o své štěstí s někým podělit, neboť štěstí je radost z toho, že jsou šťastni druzí.

George G. Byron

 

 

Příroda vložila do každého dobrého srdce tento ušlechtilý cit : člověk nemůže být šťastný sám, ale musí své štěstí hledat v dobru někoho jiného.

J. W. Goethe

 

Jakmile přijdeme na to, že tajemství štěstí není v majetku, ale v dávání, budeme šťastni my i ostatní.

André Gide

 

Pokaždé, když si znovu uvědomíme své štěstí, zrodí se v nás nová touha žít. Marcel Proust

 

Bůh nám nezakazuje milovat stvoření; zakazuje nám jen, abychom v tom hledali své štěstí.

sv. Augustin

 

 

Štěstí je jako krásné počasí: nedá se objednat, nedá se ovlivnit naším přáním. Ale když přijde, přijde nečekaně – jako slunce po dubnové přeháňce.

Harold Nicholson

 

 

Není způsobu, jak dodat štěstí srdci, z něhož žádné štěstí nevychází.

Arturo Graf

 

 

Kdo chce být šťastný, musí za to zaplatit. Cenou za naše štěstí je darovat sebe sama, nic víc a nic míň.

Phil Bosmans

 

 

Opravdová láska nehledá své štěstí, nýbrž – zapomínajíc na sebe – všeho se chce zříci, všechno darovat a v tom nalézt své štěstí.

Augustin Wibbelt

 

 

Když nám štěstí přichází vstříc, nikdy nemá šaty, v nichž jsme je očekávali. Amiel-Lapeyreová

 

 

Štěstí je láska, nic jiného. Kdo může milovat, je šťastný.

Hermann Hesse

 

 

Největším štěstím v životě je jistota, že jsme milováni takoví, jací jsme, ba naopak – nehledě na to, jací jsme !

Victor Hugo

 

 

Když je dům jako průzračný, přijdou na oslavu i hvězdy !

Hugo von Hofmannsthal

 

 

Nejnešťastnější jsou lidé, kteří se sami v sobě nudí.

Josef Čapek

 

 

Štěstí je parfém : když jej rozdáváš ostatním, navoní i tebe.

Ralph Waldo Emerson

 

 

Člověk je stvořen pro radost a radost existuje pro člověka.

Sv. František Saleský

 

 

Dokázat se cítit šťastni, i když šťastni nejsme – to je opravdové štěstí.

Marie Ebner-Eschenbachová

 

Štěstí je v nitru člověka, nikoli mimo něj. Proto nezávisí na tom, co máme, ale na tom, jací jsme.

 

Henry Van Dyke

 

Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí.

Blaise Pascal

 

Tajemství štěstí nespočívá v tom, že stále děláme to, co chceme, ale v tom, že stále chceme to, co děláme.

Lev. N. Tolstoj

 

Trpět pro milovaného člověka je v lidském řádu určitou formou štěstí. François Mauriac

 

Jako včelka, která sedne na kvítek a zas se zvedne, když se šťávy zasytí. Štěstí totiž – celkem vzato – bývá právě v maličkosti.

Trilussa

 

Štěstí je jako motýl : když se ho snažíš dohonit, nikdy ho nechytíš, ale když si klidně sedneš, může se posadit přímo na tebe.

Nathaniel Hawthorne

 

Co je štěstí ? Talíř polévky, místo na spaní a žádné bolesti. Není to samo o sobě dost ?

Theodor Fontane

 

Štěstí je, jak dobře vím, určitý způsob, ne věc, je to talent, ne předmět. Hermann Hesse

 

 

Štěstí je křehká rovnováha mezi tím, co jsme, a tím, co máme.

Anonym

 

 

Tajemství štěstí spočívá v tom, že hodně žádáme od sebe a málo od ostatních. Albert Guinon

 

 

Není lepšího zkrášlujícího prostředku, než je štěstí.

Marguerite Blessingtonová

 

 

Chceš-li být trochu šťastný a mít na zemi kousek nebe, musíš se smířit s tím, že tvůj život je takový, jaký je.

Phil Bosmans

 

 

Ne každý dokáže štěstí unést.

Aristotelés

 

 

Je snazší si štěstí představovat, než je mít.

Jacinto Benavente y Martinez

 

 

Štěstí je jako svatost : nelze ji popřít.

Raymond Radiguet

 

 

Není správné spotřebovávat více štěstí, než kolik ho přinášíme.

Glenn Close

 

 

Nejlepší způsob, jak si nechat štěstí proklouznout mezi prsty, je hledat ho.

Paul Claudel

 

 

Člověk je hlavním strůjcem svého štěstí i své bolesti.

Arthur Elchinger

 

 

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky.

Arthur Rubinstein

 

Je velké štěstí moci žít tak, abychom nikomu nekřivdili a nikdo nekřivdil nám.

Francesco Guicciardini

 

Nezajímá mě štěstí všech lidí, ale každého člověka.

Boris Vian

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář